Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Dňa 5.3.2021 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2020 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1133 Eur.

Poznámka: V roku 2019 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1092 Eur, medziročný nárast priemernej mzdy je o 3,8%.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2021 a 2022 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2022

Maximálny vymeriavací základ 7931 eur (7 x 1133 eur) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.