Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov u zamestnancov mladších ako 33 rokov

Témy: Zákonník práce,zmeny 2021

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Podľa § 103 ods. 2 Zákonníka práce je dovolenka najmenej päť týždňov, ak ide o zamestnanca, ktorý:

  • do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a
  • zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa.

Pri praktickej aplikácii uplatnenia nároku zamestnancov na 5 týždňov dovolenky v prípade zamestnanca mladšieho ako 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, však v Zákonníku práce chýbala definícia "trvalej starostlivosti o dieťa".

Preto sa § 40 doplnil o odsek 11, ktorý obsahuje doteraz chýbajúcu definíciu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.