Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Aj tehotná žena alebo otecko, ktorí sú SZČO a chcú nastúpiť na materskú, resp. poberať tehotenské, musia v prvom rade mať na dávku nárok. Až potom môžeme riešiť, ako dávku zvýšiť, respektíve ako získať čo najvyššiu dávku.

Opúť je tu dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=514). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Príklad

Pán Milan je živnostník, podnikať začal v roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2019 mu od 1. júla 2020 začalo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Poistné platí z vymeriavacieho základu 506,50 eur, od 1. januára 2021 potom z vymeriavacieho základu 546 eur.

Predtým bol naposledy poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec v roku 2018.

Pán Milan má ročné dieťa, má záujem ísť s dieťaťom na materskú.

Ak by chcel ísť na materskú napríklad od 2. marca 2021, tak nemôže, pretože k tomuto dňu ešte nemá 270 dní nemocenského poistenia.

Preverme si to: V období od 2. marca 2019 do 1. marca 2021 bol poistený v čase od 1. júla 2020 do 1. marca 2021, čo je len 244 dní nemocenského poistenia.

Pán Milan však môže ísť na materskú napríklad od 2. apríla 2021. K tomuto dňu už má 275 dní nemocenského poistenia.

Ak pán Milan požiada o materské od 2. apríla 2021, rozhodujúcim obdobím je rok 2020 (pozrite kapitolu 3.).

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa v roku 2020 platilo poistné, je 6 x 506,50 =  3039 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2020 platilo poistné, bol 184.

DVZ = 3039 / 184 = 16,5164 eur

Materské je 75% z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 12,39 eur na deň.

Materské tak bude cca 380 eur mesačne a za 28 týždňov (196 dní) poberania materského (od 2. apríla 2021 do 14. októbra 2021) dostane pán Milan materské spolu približne 2428 eur.

*

To nie je veľa. Určitou výhodou, ktorú treba pripomenúť, je ešte skutočnosť, že za dni, za ktoré bude pán Milan poberať materské, nie je povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Ušetrí tak sumu 180,99 eur mesačne a za celú dobu na materskej sumu 1161,68 eur na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Aby ste poznali presný postup pri platbe poistného, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Ak sa poistné platí len za časť mesiaca, vymeriavací základ za daný mesiac sa delí celkovým počtom kalendárnych dní v danom mesiaci. Takto sa zistí vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň (táto suma sa zaokrúhli na eurocenty nadol). Z toho určíme vymeriavací základ pripadajúci na dni, za ktoré sa platí poistné, a z neho vypočítame poistné podľa jednotlivých fondov (jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol):

 • nemocenské poistenie má sadzbu 4,4% z vymeriavacieho základu
 • starobné poistenie má sadzbu 18% z vymeriavacieho základu
 • invalidné poistenie má sadzbu 6% z vymeriavacieho základu
 • rezervný fond má sadzbu 4,75% z vymeriavacieho základu

*

Pán Milan má v roku 2021 vymeriavací základ 546 eur mesačne. Na materskej je od 2. apríla 2021 do 14. októbra 2021.

Za mesiac apríl 2021 platí poistné za jediný deň. Určíme vymeriavací základ:

546 eur deleno 30 dní = 18,20 eur na deň, čo je súčasne vymeriavací základ za apríl 2021.

 • nemocenské poistenie = 4,4% z 18,20 eur = 0,80 eur
 • starobné poistenie = 18% z 18,20 eur = 3,27 eur
 • invalidné poistenie = 6% z 18,20 eur = 1,09 eur
 • rezervný fond = 4,75% z 18,20 eur = 0,86 eur

Poistné za apríl 2021 je 6,02 eur.

*

Za mesiace máj až september 2021 sa poistné neplatí vôbec.

Za mesiac október 2021 platí poistné za 17 dní. Určíme vymeriavací základ:

546 eur deleno 31 dní = 17,61 eur na deň

Vymeriavací základ za október 2021 = 17,61 eur x 17 dní = 299,37 eur

 • Nemocenské poistenie = 4,4% z 299,37 eur = 13,17 eur
 • Starobné poistenie = 18% z 299,37 eur = 53,88 eur
 • Invalidné poistenie = 6% z 299,37 eur = 17,96 eur
 • Rezervný fond = 4,75% z 299,37 eur = 14,22 eur

Poistné za október 2021 je 99,23 eur.

*

Pán Milan počas materskej ušetrí na odvodoch do Sociálnej poisťovne sumu 1161,68 eur.

Zrejme vás bude zaujímať, čo zdravotné poistenie. Pán Milan okrem toho, že platí zdravotné poistenie ako SZČO, je v dňoch, kedy poberá materské, poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát.

To v praxi znamená, že sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO v období od 2. apríla 2021 do 14. októbra 2021. Ani pri platení preddavkov do zdravotnej poisťovne, ani i pri ročnom zúčtovaní za rok 2021.

V závislosti od toho, aký mu vyjde vymeriavací základ z daňového priznania za rok 2021, to bude znamenať potenciálnu úsporu i na zdravotných odvodoch.

*

Pokiaľ chce SZČO získať vyššie materské, vedú k tomu tri spôsoby:

1. Zamestnať sa v zamestnaní so zaujímavou hrubou mzdou (ideálne na úrovni 2200 eur mesačne), tak aby sa v zamestnaní zaplatilo poistné najmenej za 90 kalendárnych dní pred nástupom na materskú. Aby bolo materské z toho nového zamestnania priznané, je nutné ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO, teda pred nástupom na materskú treba činnosť SZČO ukončiť alebo pozastaviť.

2. Ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO (teda ukončiť alebo pozastaviť činnosť SZČO) a prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s vymeriavacím základom ideálne na úrovni 2200 eur. Dobrovoľné poistenie musí trvať najmenej 26 týždňov pred nástupom na materskú.

3. Mať paralelne s povinným poistením SZČO povinné nemocenské poistenie zamestnanca (ideálne s hrubou mzdou vo výške 2200 eur mínus vymeriavací základ SZČO), tak aby povinné nemocenské poistenie zamestnanca trvalo najmenej 270 dní a o materské požiadať z oboch povinných poistení.

Všetky tri spôsoby si vysvetlíme a ukážeme na príkladoch.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode