Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Tehotenské je novou dávkou poskytovanou z nemocenského poistenia. V zákone o sociálnom poistení sa zavádza novelou č. 426/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2021.

*

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

  • je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
  • bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

*

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

O tehotenské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni (poznámka: premlčacia doba na uplatnenie nároku je tak ako pri každej inej dávke zo sociálneho poistenia tri roky).

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=513

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2., link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=514

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

Uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak nie sú k tomuto dňu splnené, nárok na tehotenské nie je.

Napríklad, ak k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu nie je splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia, nárok na tehotenské nie je - aj keď táto podmienka bude splnená o niekoľko dní neskôr.

Príklad

Pani Dana otehotnela na jar 2021. Lekár určil deň pôrodu na 15. december 2021. Nástup na materskú by mal byť 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda 3. novembra 2021. Nárok na tehotenské sa posudzuje k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda k 9. júnu 2021. Ak pani Dana spĺňa podmienky, tehotenské bude mať vyplácané od 9. júna 2021 až do ukončenia tehotenstva (do pôrodu).

Pani Dana v roku 2020 skončila štúdium a od 1.7.2020 sa zamestnala v pracovnom pomere. Zamestnanie ukončila k 31.12.2020. V tomto zamestnaní získala 184 dní nemocenského poistenia.

Po zistení, že je tehotná, sa pani Dana rozhodla prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a to od 15. apríla 2021.

K 9. júnu 2021 tak bude mať získaných 184 dní nemocenského poistenia v bývalom zamestnaní a 55 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia, spolu 239 dní nemocenského poistenia. To je menej ako požadovaných 270 dní - preto pani Dana nemá nárok na tehotenské.

Na materské však nárok mať bude, pretože do dňa pôrodu v decembri 2021 bezpochyby požadovaných 270 dní nemocenského poistenia získa.

*

Čo ak začiatok 27. týždňa pripadol na obdobie pred 1. aprílom 2021?

Tehotenské sa zavádza od 1. apríla 2021. Ak žena otehotnela tak, že začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vychádza na deň, ktorý je ešte pred 1. aprílom 2021, nárok na tehotenské (a jeho suma) sa posudzuje k 1. aprílu 2021. Ak sú podmienky na priznanie tehotenského k 1. aprílu splnené, tehotenské sa takejto žene vypláca od 1. apríla 2021 (teda nie spätne za dni pred 1. aprílom 2021).

Príklad

Pani Betka otehotnela v decembri 2020. Pani Betka je živnostníčka a už niekoľko rokov je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO.

Lekár určil deň pôrodu na 19. september 2021.

Začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vychádza na 14. marec 2021.

Nárok na tehotenské sa však bude posudzovať až k 1. aprílu 2021.

Pani Betka podmienky na priznanie tehotenského k 1. aprílu 2021 spĺňa, je nemocensky poistená ako SZČO, a to už niekoľko rokov, nedoplatky v SP nemá.

Tehotenské bude pani Betka poberať od 1. apríla 2021 do dňa pôrodu.

Príklad

Pani Božena je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 26. apríl 2021. Pani Božena od 15. marca (6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu) poberá materské.

Pani Božena má právo od 1. apríla 2021 požiadať o tehotenské. Tehotenské bude poberať od 1. apríla 2021 súbežne s materským až do dňa pôrodu.

*

Súbeh tehotenského a príjmu v zamestnaní, materského, nemocenského, rodičovského príspevku...

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO.

Nárok na tehotenské má tehotná žena súčasne s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), tak má nárok na tehotenské a súbežne pri práceneschopnosti na nemocenské.

Šesť týždňov (prípadne osem týždňov) pred očakávaným dňom pôrodu začína poberať materské a nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu. Inými slovami, v posledných týždňoch pred pôrodom poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

Príklad

Pani Betka (viď vyššie) od 1. apríla 2021 poberá tehotenské. V máji 2021 má zdravotné problémy a lekár ju "pošle" na PN. Pani Betka poberá počas PN nemocenské, a nárok na tehotenské má naďalej - počas PN tak poberá aj tehotenské, aj nemocenské.

Od 8. augusta 2021 pani Betka začína poberať materské. Až do pôrodu tak bude poberať aj tehotenské, aj materské.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 21 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode