Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Na úvod kapitoly si pripomeňme, že:

  • tehotenské za jeden deň je 15% denného vymeriavacieho základu, respektíve 15% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu
  • materské za jeden deň je 75% denného vymeriavacieho základu, respektíve 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode