Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Témy: daň z príjmov,pandémia,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2020,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 2.12.2020 schválila rozsiahlu novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Účinnosť väčšiny zmien je od 1. januára 2021. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 416/2020 Z. z.

Jednou z dôležitých zmien je oslobodenie príspevkov "Prvá pomoc", "Prvá pomoc plus" a "COVID dotácií" poskytovaných z ministerstva kultúry od dane. A to aj spätne za rok 2020.

*

Pozor aktualizácia k 3.3.2021, čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=554

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.