Do nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 sa započíta aj pandemické nemocenské a ošetrovné

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,pandémia,ročné zúčtovanie,zmeny 2020

*

Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) má daňovník (rodič) pri splnení stanovených podmienok nárok na daňový bonus na deti.

Jednou z kľúčových podmienok pri posudzovaní nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane je, aby rodič:

  • za rok 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2020 suma 6 x 580 eur = 3480 eur
  • alebo za rok 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2020 suma 3480 eur), a pritom z týchto príjmov vykázal kladný základ dane (nevykázal stratu).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.