ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Opravy chýb

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Oprava chyby pri zrazení vyššej dane alebo preddavku na daň

Podľa § 40 ods. 1 ZDP, ak zamestnávateľ zrazil zamestnancovi vyššiu daň, ako bol povinný zraziť podľa zákona, vráti zamestnancovi preplatok dane, ak neuplynulo 5 rokov od konca roka, v ktorom preplatok dane vznikol.

Ak zamestnávateľ zrazil zamestnancovi počas roka vyššie preddavky na daň, ako bol povinný zraziť podľa zákona, vráti zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie.

O vrátený preplatok dane alebo preplatok na preddavkoch na daň zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.