ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

V termíne do 31. marca je zamestnávateľ povinný podľa § 38 ods. 6 zákona vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií. Dňa 18.12.2020 MF SR vo Finančnom spravodajcovi na svojej webovej stránke určilo vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/vzory-tlaciv/vzory-urcenych-tlaciv-podla-5-zakona-dani-z-prijmov/rok-2020/

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/

Podľa tejto informácie MF SR určuje za rok 2020 vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie" pod kódom MF/015679/2020-721.

Tlačivo na webe Finančnej správy SR:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.