Kto musí podať daňové priznanie za rok 2016?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

Vysporiadať si svoje príjmy za rok 2016 podaním daňového priznania (§ 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ďalej „zákon“) alebo vykonaním ročného zúčtovania (§ 38 zákona) musí daňovník, ktorý za rok 2016 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), teda 50% sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Táto hranica je už tretí rok po sebe daná ako 1901,67 eura, čiže 50% zo sumy 3803,33 eura.

Pozor, voči hranici 1901,67 eura sa posudzuje zdaniteľný príjem - nie základ dane.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.