Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE

Témy: sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie

*

Osoby poberajúce autorské honoráre majú v našom daňovo-odvodovom systéme špecifické postavenie. Dôvody sú dva:

1. Príjmy autorov a umelcov (autorské honoráre vyplatené na základe Autorského zákona) sa rozdeľujú na tzv. aktívne – podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP - a pasívne – podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Príkladom „aktívnych“ príjmov sú príjmy za vytvorenie diela a z podania umeleckého výkonu. Z týchto príjmov sa platia odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Naopak, príkladom „pasívnych“ príjmov sú príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (licenčné zmluvy podľa Autorského zákona). Z týchto príjmov sa bez ohľadu na ich výšku neplatia žiadne odvody.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode