Kniha ODVODY: Kapitola 4.5 EVIDENČNÝ LIST DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Témy: sociálne poistenie,tlačivá

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) podáva zamestnávateľ do SP za každého zamestnanca, ktorý bol dôchodkovo poistený. Nepodáva ho za zamestnanca:

  • na DoBPŠ, ktorý si uplatňoval výnimku z platenia dôchodkového poistenia, ktorému dôchodkové poistenie nevzniklo
  • dôchodcu na DoPČ alebo DoVP, ktorý si uplatňoval výnimku z platenia dôchodkového poistenia, ktorému dôchodkové poistenie nevzniklo
  • za zamestnanca s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných, ktorému nevzniklo dôchodkové poistenie.

*

ELDP sa do konca r. 2003 odovzdával do SP každoročne.  Od 1.1.2004 zamestnávateľ podáva evidenčný list do SP až pri skončení právneho vzťahu, alebo ak zamestnanec žiada o dôchodok, do troch dní. Od 1.1.2017 sú všetci zamestnávatelia povinní podávať ELDP elektronicky. Ak má zamestnanec viac právnych vzťahov, zamestnávateľ podáva ELDP za každý právny vzťah osobitne.

Zamestnávateľ je povinný predložiť ELDP do Sociálnej poisťovne:

  • pri skončení právneho vzťahu - v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi
  • do 8 dní od uplatnenia nároku na (dôchodkovú) dávku zamestnanca
  • do 8 dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

Ak bol zamestnancovi vyplatený príjem po skončení právneho vzťahu, príjem sa rozpočítal na predchádzajúce obdobia, z tohto dôvodu je zamestnávateľ povinný podať opravný ELDP.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 17 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode