Kniha ODVODY: Kapitola 4.3 VYKAZOVANIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Témy: tlačivá,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Do zdravotných poisťovní sa pri všetkých typoch zamestnancov a príjmov vždy príjem a preddavky poistného vykazujú vo Výkaze preddavkov poistného za mesiac, za ktorý bol príjem zúčtovaný, t.j. za ktorý „je výplatná páska“. Ak má zamestnávateľ aspoň 3 zamestnancov, je povinný výkaz podať elektronicky. Poistné do ZP je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ak určený nie je, tak do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Termín na podanie výkazu je do 3 dní odo dňa splatnosti poistného.

V jednom riadku výkazu sa uvádzajú údaje za jedného zamestnanca, ak má zamestnanec viac právnych vzťahov, údaje sa uvádzajú súhrnne za všetky právne vzťahy zamestnanca. Výnimkou z tohto pravidla  je zamestnanec s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných. Ak má u zamestnávateľa aj iné právny vzťahy, v jednom riadku sa uvedú údaje zo zamestnania s odvodovou úľavou, v ďalšom riadku súhrnne ostatné právne vzťahy.

Vo výkaze sa uvádzajú iba zamestnanci, ktorí v danom mesiaci boli aspoň deň prihlásený do zdravotnej poisťovne. Nie je pritom dôležité trvanie právneho vzťahu. Obdobia oznámené kódom 1O sú tiež obdobiami, kedy zamestnanec je registrovaný v zdravotnej poisťovni. Vo výkaze bude uvedený aj zamestnanec bez príjmu, ktorý je celý mesiac práceneschopný, ale nebude tam uvedený zamestnanec bez príjmu, ktorý je na rodičovskej dovolenke (bol odhlásený kódom 2 K).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode