Kniha ODVODY: Kapitola 4.1 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – MESAČNÝ VÝKAZ

Témy: sociálne poistenie,tlačivá

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Zamestnanci prihlásení ako zamestnanci s pravidelným príjmom vrátane dohodárov s pravidelným príjmom (v RL typy 1,3,5,7,9,14,18,33,55) sa počas trvania poistenia, vrátane prerušenia poistenia, vykazujú v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov do SP. V Mesačnom výkaze musí byť uvedený každý takýto zamestnanec, a to aj v prípade, že v mesiaci príjem nemá, alebo má prerušené poistenie. Naopak, zamestnanec neprihlásený ako zamestnanec/dohodár s pravidelným príjmom sa v takomto výkaze nemôže vykázať. Mesačný výkaz je kontrolovaný na register zamestnancov s pravidelným príjmom.

V Sociálnej poisťovni sa každý právny vzťah vykazuje osobitne.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode