Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021 (aktualizované 3.12.2020)

Témy: daň z príjmov,zmeny 2021

*

Aktualizované 3.12.2020 na základe schváleného znenia novely.

*

Národná rada SR dňa 2.12.2020 schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Stručný zoznam podstatných zmien (závislá činnosť):

  • od roku 2021 sa rušia oslobodenia od dane a odvodov pri tzv. 13. a 14. plate
  • príspevky "Prvá pomoc" pre zamestnávateľov a SZČO sú oslobodené od dane, a to aj spätne za rok 2020
  • od roku 2021 sa ruší nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť
  • od 1.7.2021 sa zavádzajú tri úrovne súm daňových bonusov na deti
  • zamestnanec môže o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

Podrobnosti v pokračovaní článku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.