Kniha ODVODY: Kapitola 2.10 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STAROSTA, POSLANCI OBCÍ, VÚC

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Starosta obce, primátor mesta

Funkčné obdobie sa začína zložením sľubu, končí zložením sľubu nového starostu. Nárok na plat má starosta odo dňa zloženia sľubu starostu.  Nárok na plat zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený. Právny vzťah starostu s nárokom na príjem vzniká teda zložením sľubu, zaniká zložením sľubu nového starostu.

Do SP zamestnávateľ starostu prihlasuje RL-prihláška, typ 1, deň vzniku poistenia je deň zloženia sľubu. S rovnakým dátumom uvedie zamestnávateľ starostu do hromadného oznámenia pre ZP, použije kód 2.

Pri znovuzvolení tej istej osoby starostu jeden právny vzťah končí, druhý začne. Staronového starostu je potrebné v SP odhlásiť a znovu podľa pokynu SP od nasledujúceho dňa prihlásiť. Do ZP nie je potrebné nič oznamovať, nedošlo k zmene platiteľa.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode