Kniha ODVODY: Kapitola 2.4 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Na prihlasovanie dohody o pracovnej činnosti (DoPČ) a dohody o vykonaní práce (DoVP) do Sociálnej poisťovne sa v RL-prihláška používajú typy:

Typ 3 – DoVP s nárokom na pravidelný príjem

Typ 4 – DoVP s nárokom na nepravidelný príjem

Typ 5 – DoPČ s nárokom na pravidelný príjem

Typ 6 – DoPČ s nárokom nepravidelný príjem

Na prihlasovanie dohôd dôchodcov, ktorí si uplatňujú výnimku z platenia poistného sa používajú aj typy:

Typ 33 – DoVP s nárokom na pravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Typ 44 – DoVP s nárokom na nepravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Typ 55 – DoPČ s nárokom na pravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Typ 66 – DoPČ s nárokom nepravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Dohody, ktoré sú uzatvorené na dobu ohraničenú najviac jedným kalendárnym mesiacom sa vždy považujú a teda aj prihlasujú do SP ako dohody s nepravidelným príjmom.

V RL treba podľa potreby vyplniť aj údaje v oddiele 4. V oddiele 9 sa v RL-prihláška uvedie dátum vzniku poistenia, v RL-odhláška dátum zániku poistenia. V RL sa nikde priamo neuvádza, na ktoré z poistení sa dohodár prihlasuje. Toto vyplýva jednak z uvedenia typu v RL a z informácie o poberaní dôchodku, ktorou Sociálna poisťovňa disponuje.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode