Kniha ODVODY: Kapitola 2.1 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Témy: sociálne poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Pre Sociálnu poisťovňu poistenie zamestnanca vzniká dňom vzniku právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti. To sa týka aj zamestnancov s nepravidelným príjmom – poistenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia vzniká (prihlasovanie) dňom vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, nie dňom, odkedy, alebo za ktorý sa príjem vypláca. Poistenie zamestnanca zaniká dňom zániku právneho vzťahu, resp. dňom zániku nároku na príjem zo závislej činnosti.

Do Sociálnej poisťovne prihlasuje zamestnávateľ zamestnanca vždy na celú dobu trvania právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti. Prihlasovanie a odhlasovanie sa realizuje cez registračný list (RL). Registračné listy je zamestnávateľ povinný podávať elektronicky na stránke www.socpoist.sk v časti Elektronické služby, cez manuálny vstup alebo importovaním xml súboru.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 35 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode