Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Témy: materské,veličiny,zmeny 2021

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežné informácie o úpravách súm rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1. januára 2021.

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2021

  • 275,90 eura, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (344,90 eur dvojičky, 413,90 eur trojičky)
  • 378,10 eura, ak rodič na dané dieťa poberal materské (472,60 eur dvojičky, 567,20 eur trojičky)

*

Prídavok na dieťa od 1.1.2021

  • 25,50 eura
  • 11,96 eura príplatok k prídavku na dieťa

*

Predbežné informácie nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=2&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2020%2F207&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1601416800000

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2020%2F208&_processDetail_WAR_portletsel_action=files

*

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2020 upravujú od 1. januára 2021 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima. Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

V súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa sa sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa platné k 31. decembru 2020 upravia od 1. januára 2021 koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.

Do 30.6.2020 platila suma životného minima 210,20 eura. Suma životného minima platná od 1.7.2020 je 214,83 eura. To znamená zvýšenie o 2,2%.

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021

  • 270 eur (ak rodič na dané dieťa nepoberal materské) + 2,2% = 275,90 eura
  • 370 eur (ak rodič na dané dieťa poberal materské) + 2,2% = 378,10 eura

*

Prídavok na dieťa od 1.1.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021

  • 24,95 eura + 2,2% = 25,50 eura
  • 11,70 eura príplatok k prídavku na dieťa + 2,2% = 11,96 eura

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.