Podať daňové priznania a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 treba do 2. novembra 2020

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie,zmeny 2020

*

Národná rada SR schválila dňa 22. septembra 2020 novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 264/2020 Z. z. a je účinná od 29. septembra 2020.

*

Cieľom novely je stanoviť na účely väčšiny opatrení zavedených zákonom č. 67/2020 Z.z., že sa obdobie pandémie považuje za skončené dňom 30. septembra 2020 (na účely menšej časti opatrení sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020).

Hlavným dopadom zmien je skutočnosť, že daňové priznania fyzických i právnických osôb za rok 2019 je potrebné podať do konca októbra 2020.

Pretože 31. október 2020 pripadá na sobotu, automaticky sa lehota na podanie daňových priznaní za rok 2019 a na zaplatenie dane za rok 2019 posúva na pondelok 2. novembra 2020.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.