Kniha ODVODY: Kapitola 1.3 DOHODY A ODVODY

Témy: dohody,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Pre všetky druhy dohôd a pre všetky osoby pracujúce na dohody platí, že z odmeny na dohodu sa platí úrazové garančné poistenie (samozrejme s výnimkou dohôd u zamestnávateľov, na ktorých sa nevzťahuje úrazové poistenie, respektíve na ktorých sa nevzťahuje garančné poistenie, pretože na nich nemôže byť vyhlásený konkurz).

Spôsob platby ďalších odvodov je odlišný pre študentov pracujúcich na dohody o brigádnickej práci študentov a pre osoby pracujúce na dohody o vykonaní práce alebo na dohody o pracovnej činnosti. Pri dohodách o vykonaní práce a dohodách o pracovnej činnosti sú zavedené výnimky pre dôchodcov.  Napokon si treba dať pozor, či ide o dohodu s pravidelným príjmom alebo s nepravidelným príjmom.

*

Od 1.1.2020 podľa § 4a zákona o sociálnom poistení, osoba pracujúca na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe je na účely zákona o sociálnom poistení v rovnakom postavení ako:

  • osoba pracujúca na dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku
  • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti.

Uvedené sa podľa § 293el zákona o sociálnom poistení vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené od 1. januára 2020 a neskôr.

Od 1.1.2020 podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, zamestnancom na účely zákona o zdravotnom poistení nie je osoba pracujúca na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe, ak ide o:

  • fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku
  • poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Uvedené sa podľa § 38et zákona o zdravotnom poistení vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené od 1. januára 2020 a neskôr.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode