Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Aktualizácia 28.11.2020

*

Národná rada SR dňa 26.11.2020 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novelou sa upravujú podmienky, pri ktorých má poistenec nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku (prípadne invalidného dôchodku poberaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca), na sumu minimálneho dôchodku.

Súčasne sa novelou upravujú sumy minimálneho dôchodku a filozofia ich nastavenia.

Novela zákona o sociálnom poistení nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

Zmena pri posudzovaní nároku na dávky SZČO (podmienka zaplatenia poistného SZČO za mesiace, za ktoré sa splatnosť poistného posunula až na 31. december 2020) má účinnosť od 30. decembra 2020.

*

Pri minimálnych dôchodkoch dochádza k dvom zásadným zmenám:

Po prvé, pre nárok na minimálny dôchodok sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného od roku 1993 započítajú len doby dôchodkového poistenia získané v rokoch, za ktoré osobný mzdový bod občana dosiahol hodnotu najmenej 0,241 (tzv. kvalifikované obdobie). 

Po druhé, sumy minimálnych dôchodkov (v závislosti od získaného obdobia dôchodkového poistenia) sa od roku 2021 zmrazujú na úrovni roka 2020.

*

Z ďalších zmien:

  • Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o tom, kedy boli zamestnanci dočasne práceneschopní, poberali materské alebo poberali ošetrovné
  • zamestnanec a zamestnávateľ sú povinní platiť poistné v prípade, ak počas krízovej situácie je zamestnanec práceneschopný a počas práceneschopnosti má príjem za čerpanú dovolenku alebo za prácu z domu
  • pri čerpaní dávok samostatne zárobkovo činných osôb sa zmierňuje podmienka zaplatenia poistného za mesiace, za ktoré sa splatnosť poistného posunula až na 31. december 2020
  • tzv. 13. a 14. plat v roku 2021 nebudú oslobodené od odvodov na sociálne poistenie.

Podrobnosti ďalej v článku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 21 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.