Minimálna mzda 2016

Témy: minimalna mzda,Zákonník práce,zmeny 2016

Nariadením vlády č. 279/2015 Z. z. sa ustanovila výška minimálnej mzdy pre rok 2016 nasledovne:

405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Z uvedeného ďalej vyplýva, že:

Minimálna hodinová mzda pri 38,75 h/týždeň je 2,4031 eura.

Minimálna hodinová mzda pri 37,5 h/týždeň je 2,4832 eura.

(zaokrúhľuje sa na 4 desatinné miesta matematicky)

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.