Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Aktualizácia textu dňa 17.5.2020: doplnené nové pravidlo pri výpočte príspevku "Opatrenie č. 3B": príspevok môže byť najviac vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca.

*

Článok popisuje projekt podpory udržania zamestnanosti a to stav platný po zmenách v projekte k 14.5.2020 až 17.5.2020.

Projekt sa skladá zo štyroch "Opatrení", každé je určené pre špecifickú skupinu zamestnávateľov alebo fyzických osôb.

*

OPATRENIE Č. 1

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a spĺňa ďalšie určené podmienky.

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Výnimka: Príspevok je najviac 880 eur v prípade zamestnávateľa, ktorý po dohode so zástupcami zamestnancov vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci v rozmedzí 60% - 80% priemerného zárobku.

*

Príklad

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu uzavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracovalo 5 zamestnancov v pracovnom pomere. U zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Zamestnanec A je od 16. marca do konca marca na OČR.

Zamestnanec B si od 16. marca do 29. marca čerpal starú dovolenku. V dňoch 29. a 30. marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dva dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 100 eur.

Zamestnanec C sa so zamestnávateľom dohodol na práci z domu.

Zamestnanec D mal v dňoch 16. až 20. marca náhradnú prácu, od 23. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 350 eur.

Zamestnanec E od 16. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 600 eur.

...

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnancov A  a C nárok nie je, lebo za mesiac marec nemali prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (100 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 80 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (350 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 280 eur.

Na zamestnanca E si uplatní príspevok vo vo výške vyplatenej náhrady (600 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 480 eur.

Poznámka: U všetkých troch zamestnancov príspevok nepresiahol maximálnu možnú sumu 1100 eur.

Celková suma príspevku vyplatená zamestnávateľovi za mesiac marec 2020 bude 840 eur.

*

Príklad

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu zavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracujú 4 zamestnanci v pracovnom pomere. V mesiaci apríl 2020 bude prevádzka celý mesiac ďalej zatvorená a bude to vyzerať nasledovne.

Zamestnanec A bude celý apríl na OČR.

Zamestnanec B si bude od 1. apríla do 19. apríla čerpať dovolenku. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený za prvý štvrťrok 2020 je 6 eur/hod. Za dni od 1. apríla do 19. apríla (11 dní dovolenky + dva dni sviatky) dostane náhradu mzdy 624 eur.

Od 20. apríla zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu, za tieto dni (9 dní, teda 72 hodín) dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (zmena Zákonníka práce účinná od 4. apríla 2020) a to 80% z 72 hodín x 6 eur = 345,60 eur.

Celkový hrubý príjem je 624 + 345,60 = 969,60 eur.

Zamestnanec C počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený za prvý štvrťrok 2020 je 5 eur/hod.

Za dni od 1. do 3. apríla 2020, čo sú tri pracovné dni a 24 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku:

24 hodín x 5 eur = 120 eur.

Za dni od 4. apríla 2020 do konca apríla 2020 (od 4. apríla 2020 je účinná zmena Zákonníka práce), čo je 17 pracovných dní a 136 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (4 eur/hod):

136 hodín x 4 eur = 544 eur.

Poznámka: Za dva dni sviatkov (Veľkonočný piatok a Veľkonočný pondelok) dostáva náhradu 100% priemerného zárobku, za ktorú zamestnávateľ nemá nárok na príspevok. Za dva dni sviatkov je náhrada mzdy 80 eur.

U zamestnanca C tak celková výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 664 eur.

Celkový hrubý príjem je 664 (prekážky) + 80 (sviatky) = 744 eur.

Zamestnanec D počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Za dni od 1. do 3. apríla 2020 dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku, za dni od 4. apríla 2020 (účinnosť zmeny Zákonníka práce) dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku, celkovo výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 1500 eur.

Za dva dni sviatkov je náhrada mzdy 160 eur, celkový hrubý príjem je 1500 (prekážky) + 160 (sviatky) = 1660 eur.

...

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A nárok nie je, pretože za mesiac apríl bol na OČR a nemá prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (80% priemerného zárobku) a to 345,60 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (664 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku a to je 160 hodín x 4 eur =  640 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 1500 eur bude príspevok 1100 eur.

*

OPATRENIE Č. 3

Zamestnávateľ má na výber dva spôsoby výpočtu príspevku. Sám si vyberie spôsob, ktorý sa mu javí výhodnejší. Zvolený spôsob si následne uplatňuje počas celej doby poberania príspevku (za všetky nasledujúce mesiace).

Spôsob 3A = dostane príspevok len na zamestnancov ktorým nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške náhrady mzdy zamestnanca vyplatenej za prekážku v práci, súčasne najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac v sume 880 eur.

*

Spôsob 3B = dostane príspevok na každého zamestnanca, okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR) alebo dovolenku.

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške hrubého príjmu zamestnanca (do 15.5.2020), respektíve najviac vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca (platí od 16.5.2020) ale najviac vo výške určenej podľa poklesu tržieb, za marec 2020:

  • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
  • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
  • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
  • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

... za apríl a ďalšie mesiace:

  • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
  • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
  • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
  • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.