Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.3 POLICAJTKY, VOJACI A DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Na policajtky a profesionálne vojačky, policajtov, hasičov, profesionálnych vojakov atď. (ďalej budem používať len „policajtky“ alebo „vojaci“) sa vzťahuje osobitný zákon a to zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Podľa toho zákona má policajtka nárok na materské po dobu 34/37/43 týždňov vo výške 70% čistého služobného platu.

Vojak nárok na materské okrem špecifických prípadov nárok nemá vôbec.

Dôležité: Podľa zákona o sociálnom poistení má policajtka alebo vojak možnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie aj v čase, kedy je nemocensky zabezpečená/ý podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení nevylučuje súčasnú kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov.

Tým pádom môže policajtka v tehotenstve a materstve čerpať súčasne dve materské:

  1. Z nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
  1. Z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Ak sa policajtka rozhodne využiť možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia, môže postupovať tak ako je to popísané vyššie pre matku, ktorá nemá nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni. Viď vyššie príklad – pani Amália.

Policajtka si tak môže optimálnym využitím dobrovoľného nemocenského poistenia prilepšiť na materskej celkovo o vyše 7300 eur. Okrem materskej zo svojho poistenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. získa aj materské zo Sociálnej poisťovne z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Vojak - otec dieťaťa – pokiaľ má malé dieťa môže čerpať materské z dobrovoľného nemocenského poistenia podobne, ako v horeuvedených prípadoch pán Peter. Môže tak rodine vylepšiť rozpočet  o 3000 eur pri materskej na jedno dieťa, v prípade čerpania materského na dve deti okamžite po sebe to vylepší rodinný rozpočet o 10800 eur – presne tak, ako pán Peter. Nebudem to rozpisovať znovu - v príkladoch k pánovi Petrovi si len predstavte, že ide o policajta, hasiča, záchranára, SiS-kára, profesionálneho vojaka, či colníka.

Podstatné je, že otec – vojak, môže mať uzatvorené dobrovoľné nemocenské poistenie aj keď je v službe, poberá služobný plat a má nemocenské zabezpečenie podľa zákona 328/2002. Pozor, podľa praxe ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa voči dobrovoľne poisteným otcom od marca 2019, takýto otecko by počas čerpania materských z dobrovoľného poistenia nemal slúžiť - mal by v službe čerpať podľa príslušných zákonov rodičovskú dovolenku. Inak mu Sociálna poisťovňa materskú neprizná z údajného dôvodu, že neprevzal od matky starostlivosť o dieťa.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode