Kniha MATERSKÁ 2018: Úvod

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

Kniha MATERSKÁ, ktorá vyšla začiatkom augusta 2017, mala nečakaný úspech. Celkový náklad aj s dotlačami bol 3900 kusov a už sa minul. To ma presvedčilo o tom, že po informáciách k tejto téme je veľký hlad. Aj preto, lebo Sociálna poisťovňa sa v oblasti informovania verejnosti nespráva ako verejnoprávna inštitúcia.

Preto držíte v knihe novú knihu MATERSKÁ 2018. Jej obsah je oproti staršej sestre z augusta 2017 o niečo bohatší, príklady, výpočty a veličiny sú aktualizované vzhľadom na rok 2018.

Samotné legislatívne zmeny, ktoré by možno niekto čakal oproti roku 2017, sa však prakticky žiadne nekonali. Ak máte pôvodnú knihu z augusta 2017 všetko čo čo je v nej uvedené, platí aj pre rok 2018.

Je možné, že napriek hutnosti a množstvu informácii, ktoré nájdete v pôvodnej či novej knihe budete potrebovať aj niečo naviac – osobné konzultácie so mnou ako autorom, či ste „veci“ pochopili správne, respektíve či je váš plán ako získať čo najvyššiu materskú a to aj pre otecka správny.

V takom prípade sú tu dve možnosti.

Prvá, vyhľadajte seminár, na ktorom zdarma vysvetľujem pravidlá týkajúce sa materskej a diskutujem s vami. Tieto semináre robím pravidelne najmä v Bratislave a Košiciach. O termínoch včas informujem na svojom Facebooku „Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála“.

Druhá, zaregistrujte sa na mojej stránke www.relia.sk. Za ročný poplatok 60 eur tu získate možnosť klásť Vaše otázky k materskej na ktoré dostanete odpoveď.

Napokon, chcem sa znova poďakovať tým, čo prispeli svojim dielom – najmä spoločnosti Arwakan s.r.o. za spoluprácu, ďalej tlačiarni KO & KA (K-PRINT). A najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť a pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

Napísané v novembri 2017, Jozef Mihál

*

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.1.2018 tak ako bol známy k 19.11.2017

*

Skratky použité na označenie zákonov:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2018' v obchode