Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024 (aktualizácia 25.6.2024)

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,Top,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

29.5.2024, 12:50 ... výpočet nových súm bol spresnený na základe doplnenej predbežnej informácie, podľa ktorej rast cien bol 5,3 %.

Aktualizácia 4.6.2024 ... pribúda info o predbežnej informácii MPSVaR k návrhu opatrenia o sumách stravného.

Aktualizácia 25.6.2024 ... pribúda info o návrhu opatrenia MPSVaR o sumách stravného v MPK. Nové sumy stravného budú platné od 1. septembra 2024.

*

Podľa údajov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR koncom mája 2024 bola v mesiaci apríl 2024 splnená podmienka, na základe ktorej sa zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V mesiaci apríl 2024 dosiahol nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR oproti mesiacu jún 2023 (na základe rastu cien nameraného v júni 2023 sa zvyšovali sumy stravného od 1.10.2023) hodnotu nad 5 %. Podľa neoficiálnej informácie rast cien dosiahol hodnotu 5,3 %.

*

Dňa 4.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného.
 
Predbežná informácia má označenie PI/2024/129 a môžete ju nájsť na portáli SLOV-LEX.
 
V predbežnej informácii ministerstvo potvrdzuje, že rast cien dosiahol hodnotu 5,3 %, tým pádom nové sumy stravného budú vo výške uvedenej ďalej.
 
Návrh opatrenia o sumách stravného bude zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ešte v júni 2024. Po ukončení MPK sa opatrenie zverejní v Zbierke.

Na základe doterajších skúseností s trvaním legislatívneho procesu možno predpokladať, že nové sumy stravného budú platné od 1. augusta 2024, prípadne od 1. septembra 2024.

*

Dňa 25.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na portáli Slov-lex.sk návrh opatrenia o sumách stravného do MPK pod číslom LP/2024/310.
 
Podľa predloženého návrhu budú nové sumy stravného platné od 1. septembra 2024.
 
*

Sumy stravného sa zvýšia nasledovne:

  • 8,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 12,30 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 18,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Poznámka: Sumy stravného sa zvyšujú o percento nárastu cien za sledované obdobie, teda o 5,3 %. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. októbra 2023 do 31. augusta 2024 platili sumy stravného:

  • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1014

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.