Výška minimálnych dôchodkov od 1.1.2025 (opravené)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2025

*

V období od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2024 je výška minimálneho dôchodku naviazaná na sumu životného minima platnú k 1. júlu 2023, čo je suma 268,88 €.

Od 1. januára 2025 bude výška minimálneho dôchodku naviazaná na sumu životného minima platnú k 1. januáru príslušného roka.

Počas roka 2025 tak budú sumy minimálnych dôchodkov naviazané na sumu životného minima, ktorá je platná k 1. januáru 2025.

*

Zvýšenie sumy životného minima od 1. júla 2024

Dňa 14. mája 2024 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 1,9 %.

Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Z toho vyplýva, že suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá bude platná od 1.7.2024 do 30.6.2025, bude 273,99 €.

Minimálne dôchodky tak budú počas roka 2025 naviazané na sumu 273,99 €.

*

Princíp určenia sumy minimálnych dôchodkov

Od 1. októbra 2023 sa minimálne dôchodky určujú nasledovne.

Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je suma minimálneho dôchodku daná ako 145 % sumy životného minima.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. do 49. roku sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 50. do 59. roku sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia od 60. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 7,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

  • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
  • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
  • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
  • získané v cudzine.

*

SUMY MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV OD 1.1.2025

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

do 30.6.2023

Minimálny dôchodok

od 1.7.2023 do 30.9.2023

Minimálny dôchodok

od 1.10.2023 do 31.12.2024

Minimálny dôchodok

od 1.1.2025

30

334,30 €

365,70 €

389,90 €

273,99 x 1,450 = 397,30 €

31

338,50 €

371,10 €

396,60 €

273,99 x 1,475 = 404,20 €

32

342,70 €

376,50 €

403,40 €

273,99 x 1,500 = 411,00 €

33

347,00 €

381,90 €

410,10 €

273,99 x 1,525 = 417,90 €

34

351,20 €

387,20 €

416,80 €

273,99 x 1,550 = 424,70 €

35

355,40 €

392,60 €

423,50 €

273,99 x 1,575 = 431,60 €

36

359,60 €

398,00 €

430,30 €

273,99 x 1,600 = 438,40 €

37

363,80 €

403,40 €

437,00 €

273,99 x 1,625 = 445,30 €

38

368,00 €

408,70 €

443,70 €

273,99 x 1,650 = 452,10 €

39

372,20 €

414,10 €

450,40 €

273,99 x 1,675 = 459,00 €

40

378,50 €

422,20 €

458,50 € 

273,99 x 1,705 = 467,20 €

41

384,80 €

430,30 €

466,60 €

273,99 x 1,735 = 475,40 €

42

391,10 €

438,30 €

474,60 €

273,99 x 1,765 = 483,60 €

43

397,40 €

446,40 €

482,70 €

273,99 x 1,795 = 491,90 €

44

403,70 €

454,50 €

490,80 €

273,99 x 1,825 = 500,10 €

45

410,00 €

462,50 €

498,80 €

273,99 x 1,855 = 508,30 €

46

416,30 €

470,60 €

506,90 €

273,99 x 1,885 = 516,50 €

47

422,60 €

478,70 €

515,00 €

273,99 x 1,915 = 524,70 €

48

428,90 €

486,70 €

523,00 €

273,99 x 1,945 = 533,00 €

 

Autor tabuľky: Jozef Mihál  www.relia.sk

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.