Kniha MATERSKÁ 2024: ÚVOD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Vitajte pri čítaní knihy "MATERSKÁ 2024". Je to v poradí desiate vydanie knihy, ktorá vychádza od roku 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské". Kniha vám dobre poslúži a nájdete v nej potrebné informácie, ak sa chystáte na materskú ešte v roku 2024 alebo v roku 2025.

Pozor, kniha "MATERSKÁ 2024" je k dispozícii len v elektronickej podobe na našej stránke, v kníhkupectvách ju nehľadajte, do tlače nepôjde.

*

Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení v poslednom období je pozitívna zmena pri posudzovaní nároku na materské žien (§ 48 ods. 1 ZSP, posledná veta), kedy sa do požadovanej doby poistenia najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom započítavajú nielen všetky skončené nemocenské poistenia, ale aj všetky ďalšie trvajúce nemocenské poistenia, z ktorých si budúca matka neuplatňuje materské. Táto zmena je účinná od 13. augusta 2023.

Ďalej, s účinnosťou od 1. januára 2024, sa pri posudzovaní tejto podmienky u žien pri materskej (§ 48 ods. 1 ZSP) započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne.

*

Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské, v roku 2024 je to suma 85,7425 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu 1929,30  v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2025 je maximálny možný denný vymeriavací základ suma 94,0274 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2025 tak môže dosiahnuť sumu až 2115,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 2186,20 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku tejto knihy a jej predošlých vydaní – spoločnosti Arwakan s.r.o., tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané v máji 2024, autor Jozef Mihál, odborná spolupráca Ľuboš Dojčan, editorka Libuša Matušiak Vikorová, grafika Juraj Medvecký.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.6.2024.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

VZ - vymeriavací základ

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode