Požiadať o predčasný dôchodok do 14.5.2024 alebo do konca roka 2024, alebo počkať na starobný dôchodok v roku 2025?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Najskôr niekoľko dôležitých faktov a čísel.

*

Novela zákona o sociálnom poistení, zmeny pri predčasných dôchodkoch - účinné od 15. mája 2024

Od 15.5.2024 budú účinné zmeny podľa schválenej novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ak ju podpíše pani prezidentka).

Pri predčasných starobných dôchodkoch:

  • pre ročníky 1961 a mladších sa predlžuje potrebné odpracované obdobie z pôvodných 40 odpracovaných rokov,
  • penalizácia za predčasný odchod do dôchodku sa zvyšuje z pôvodných 0,3 % na 0,5 % za každých 30 dní, ktoré chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku.

*

Základný vzorec pre výpočet starobného dôchodku

Suma starobného dôchodku = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

Výsledná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor (rovnako to platí pri výpočte zvýšenia dôchodku o valorizáciu).

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2024 je 17,7688 €. Viď článok https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1034

Dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude známa dňa 3.12.2024, kedy Štatistický úrad SR zverejní údaj o priemernej mesačnej mzde zistenej za tretí štvrťrok 2024.

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2025, bude daná ako dôchodková hodnota platná pre rok 2024 navýšená o index, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2024 a priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2023.

Priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2023 bola 1403 €.

Ak bude priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2024 napríklad 1530 € (čo by znamenalo medziročný nárast o približne 9 %), tak dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude:

17,7688 € x (1 + (1530 € / 1403 € - 1) x 0,95  = 19,2969 € ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení)

V ďalších príkladoch budeme predpokladať, že dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude 19,2969 €.

*

Valorizácia

Dôchodky (starobné, predčasné starobné atď.) priznané počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %

Napríklad predčasný starobný dôchodok, ktorý bude priznaný počas roka 2024, sa zvýši o 14,5 %.

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2025 bude zrejme daná podľa § 82 ods. 1 ZSP - a to ako percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov roka 2024, odhadom to môže byť okolo 3 %.

*

Trinásty dôchodok v roku 2024

Národná rada SR dňa 18.4.2024 schválila (vyššie spomínanú) novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1.7.2024 sa podľa tohto návrhu zvýšia 13. dôchodky tak, že budú vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Suma 13. dôchodku, ktorá sa vyplatí v decembri 2024 poberateľom starobných dôchodkov, bude vo výške 606,30 € (každý poberateľ starobného dôchodku dostane rovnakú sumu, teda 606,30 €).

Suma 13. dôchodku, ktorá sa vyplatí v decembri 2024 poberateľom predčasných starobných dôchodkov, bude vo výške 635,50 €.

Treba dodať, že nárok na 13. dôchodok v decembri 2024 (v plnej sume uvedenej vyššie) budú mať aj tí, ktorí budú mať priznaný dôchodok najneskôr do 31.12.2024.

*

Predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej ... € (1,6-násobok sumy životného minima, ktorá je platná od 1.7.2024 ... doplníme).

Poberatelia predčasných starobných dôchodkov si musia uvedomiť, že ich možnosti pracovať alebo podnikať sú značne obmedzené.

Viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1076

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2025

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2025 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2025 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bude ... € (doplníme, keď bude známa suma životného minima platná od 1.7.2024)

*

Na záver úvodnej časti si pripomeňme, že o starobný dôchodok je možné požiadať i spätne, a to 3 roky dozadu.

O predčasný starobný dôchodok však nie je možné požiadať spätne.

*

V pokračovaní článku: Komplexný príklad.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.