Predčasné starobné dôchodky od 15.5.2024

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Predčasný dôchodok má podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) od 1.1.2023 dve podoby:

  • "klasický" predčasný dôchodok, o ktorý môže poistenec žiadať vtedy, ak mu chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo
  • predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, ktorý sa zaviedol od 1.1.2023.

*

Dňa 18.4.2024 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Jednou z dôležitých zmien je sprísnenie podmienok pre predčasné starobné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch, respektíve "po novom" za "získané potrebné odpracované obdobie".

Účinnosť tejto časti novely je od 15. mája 2024. 

Zákon zatiaľ nebol podpísaný pani prezidentkou (písané 19.4.2024).

*

ZMENY PRI PREDČASNÝCH STAROBNÝCH DÔCHODKOCH PO 40 ODPRACOVANÝCH ROKOCH OD 15. MÁJA 2024

Po prvé, potrebný počet odpracovaných rokov sa bude pre mladšie vekové ročníky postupne predlžovať z doterajších 40 rokov tak, ako sa týmto vekovým ročníkom bude zvyšovať dôchodkový vek:

Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
 
Ročník 1962 ... 40 rokov a 4 mesiace.
 
Ročník 1963 ... 40 rokov a 6 mesiacov.
 
Ročník 1964 ... 40 rokov a 8 mesiacov.
 
Ročník 1965 ... 40 rokov a 10 mesiacov.
 
Ročník 1966 ... 41 rokov.
 
Pre mladšie ročníky platí pravidlo, podľa ktorého musia mať odpracovaných toľko rokov a mesiacov, aký bude ich všeobecný dôchodkový vek podľa § 65 ods. 3 ZSP mínus 23 rokov.
 
Napríklad, ak všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 bude 64 rokov a 2 mesiace, vekový ročník 1967 bude musieť mať odpracovaných 64 rokov a 2 mesiace mínus 23 rokov = 41 rokov a 2 mesiace.
 
*
 
Po druhé, pri predčasných starobných dôchodkoch za získané potrebné odpracované obdobie sa už nebude suma dôchodku krátiť len o 0,3 % za každých 30 dní, ktoré chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku.
 
Rovnako ako pri "klasických" predčasných starobných dôchodkoch, tak aj pri predčasných starobných dôchodkoch za získané potrebné odpracované obdobie sa bude suma dôchodku krátiť o 0,5 % za každých 30 dní, ktoré chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.