Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.3.2024 do 30.6.2024

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,vymeriavací základ,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 14. februára 2024 schválila zákon č. 28/2024 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

Zmeny sú účinné od 1. marca 2024.

V zákone o sociálnom poistení sa na obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 zavádza výnimka, podľa ktorej zamestnávatelia najmä z oblasti potravinárstva a živočíšnej výroby nemusia platiť odvody na sociálne poistenie (s výnimkou poistného na úrazové poistenie a na garančné poistenie) z časti vymeriavacieho základu do výšky 750 eur každého svojho zamestnanca. Viď § 293ge ZSP.

Ide o podobnú výnimku, aká platila pre potravinárov a poľnohospodárov v čase od 1.8.2023 do 31.1.2024, ku ktorej nájdete komentár tu:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1015

*

Info na webe Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-zamestnavatelia-uz-mozu-podavat-vyhlasenie-za-mesiac-marec-2024

A tu:

https://www.socpoist.sk/potravinari

*

V pokračovaní článku sa na výnimku pre potravinárov a poľnohospodárov pozrieme podrobnejšie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.