Poskytovanie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny sa predlžuje do 4. marca 2025

Témy: Zákonník práce,zmeny 2024

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 21.2.2024 prijala uznesenie č. 102/2024, podľa ktorého sa mení uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 185 zo 16. marca 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022.

Podľa schváleného návrhu sa poskytovanie dočasného útočiska predlžuje o ďalší rok, do 4. marca 2025.

Poskytovanie dočasného útočiska sa predlžuje v dôsledku prijatia vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2023/2409 z 19. októbra 2023, ktorým sa predlžuje dočasná ochrana zavedená vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.