Príjem rodičov v daňovom priznaní za rok 2023, ktorý je potrebný na získanie plného daňového bonusu na deti

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny

*

(C) Jozef Mihál

www.relia.sk

 0 detí 18+  1 dieťa 18+  2 deti 18+  3 deti 18+  4 deti 18+   5 detí 18+  6 detí 18+
 0 detí do 18 r.  -

600

3000

 1200

 4445

 1800

 5295

2400

5854

3000

6250

3600

6546

 1 dieťa do 18 r.

1680

8400

2280

8445

2880

8471

3480

8488

4080

8500

4680

8510

5280

9600

 2 deti do 18 r.

3360

12445

3960

11648

4560

11122

5160

10750

5760

10473

6360

11564

6960

12655

 3 deti do 18 r.

5040

14824

5640

13757

6240

13000

6840

12437

7440

13528

8040

14619

8640

15710

 4 deti do 18 r.

6720

16391

7320

15250

7920

14400

8520

15491

9120

16582

9720

17673

10320

18764

 5 detí do 18 r.

8400

17500

9000

16364

9600

17455

10200

18546

10800

19637

11400

20728

12000

21819

 6 detí do 18 r.

10080

18328

10680

19419

11280

20510

 11880

21600

 12480

22691

13080

23782

13680

24873

*

Vysvetlivky

V tabuľke si nájdite "vašu" bunku podľa počtu a veku detí, na ktoré si za rok 2023 uplatňujete daňový bonus.

V príslušnej bunke:

... horné zelené číslo znamená plnú sumu daňového bonusu za rok 2023,

... dolné červené číslo znamená čiastkový základ dane, ktorý musíte mať spolu s druhou oprávnenou

osobou (druhým rodičom) v daňovom priznaní za rok 2023, aby ste dostali plnú sumu daňového bonusu.

Napríklad, ak máte 2 deti do 18 rokov a jedno dieťa 18 ročné a staršie, na ktoré si môžete uplatniť daňový bonus, váš daňový bonus za rok 2023 môže byť 3960 eur. Aby ste ho mali v tejto výške, tak čiastkový základ dane oboch rodičov v súčte musí byť najmenej 11648 eur. Ak by bol nižší, váš daňový bonus sa bude krátiť a bude len 34 % zo súčtu vašich čiastkových základov dane (viď nižšie).

*

AKO SA URČÍ ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE

Ak ste zamestnanec:

Čiastkový základ dane je váš zdaniteľný (hrubý) príjem v zamestnaní mínus vaše odvody.

Napríklad, ak ste zarábali 1000 eur hrubého mesačne, váš čiastkový základ dane je 12 x 1000 eur - 13,4 % odvody = 10392 eur.

Ak vám (alebo vašej manželke) zamestnávateľ vydal "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch", čiastkový základ dane je uvedený v riadku 3.

Ak vám (alebo vašej manželke) zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, v tlačive "Ročné zúčtovanie" je čiastkový základ dane uvedený v riadku 3.

V daňovom priznaní typu A je čiastkový základ dane zamestnanca uvedený v riadku 39.

V daňovom priznaní typu B je čiastkový základ dane zamestnanca uvedený v riadku 38.

*

Ak ste SZČO:

Čiastkový základ dane je váš zdaniteľný (hrubý) príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov mínus vaše odvody a mínus vaše ďalšie daňovo uznané výdavky (paušálne alebo skutočné).

Napríklad, ak ste zarábali (fakturovali) 1500 eur hrubého mesačne, teda 18000 eur za celý rok 2023, zaplatili ste minimálne odvody a uplatníte si paušálne výdavky 60 % z príjmu, váš čiastkový základ dane je 18000 eur - 3426 eur odvody - 10800 eur paušálne výdavky = 3774 eur.

V daňovom priznaní typu B je čiastkový základ dane SZČO uvedený v riadku 45.

*

AKO SA VYPOČÍTA SUMA DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

  • 1680 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
  • 600 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Súčasne je daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2023 najviac suma:

  • 20 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 1 dieťati,
  • 27 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 2 deťoch,
  • 34 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 3 deťoch,
  • 41 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 4 deťoch,
  • 48 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 5 deťoch,
  • 55 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 6 a viac deťoch.

*

Viac o daňovom bonuse hovorím na webinároch.

Prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.