Zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku na 10 %

Témy: daň z príjmov,dividendy,podiely na zisku,spoločník

*

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa zmenených § 15 písm. a) piaty bod a § 43 ods. 1 písm. a), zvyšuje sadzba dane pre podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám z doterajších 7 % na 10 %.

Podľa § 52zzz ods. 4, zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku sa uplatní prvýkrát pri podieloch na zisku vykázaných z hospodárskeho výsledku vyčísleného za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2024.

Zvýšenie sadzby dane v prípade podielov na likvidačnom zostatku sa uplatní prvýkrát na prípade, kedy vstúpi spoločnosť alebo družstvo do likvidácie najskôr 1. januára 2024, pričom však k výplate týchto podielov na likvidačnom zostatku došlo až po 31. decembri 2024.

Obdobne sa postupuje aj pri vyrovnacích podieloch.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.