ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania, nedoplatkov, preplatkov, bonusov...

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový preplatok alebo daňový bonus na vyplatenie, zamestnávateľ je povinný príslušnú sumu vyplatiť zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však v zúčtovaní mzdy za apríl (§ 38 ods. 6 zákona). Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vyplatiť preplatok alebo bonus už od 0,01 €.

Odporúčam ročné zúčtovania začať robiť čo najskôr, a to preto, aby zamestnávateľ mohol postupne o vrátené preplatky znižovať odvod aktuálnych preddavkov na daň – postupne už za február, marec - aby to nezostalo na apríl.

*

Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok alebo daňový bonus na vybratie, resp. vrátenie, tak podľa § 38 ods. 7 zákona ho zamestnávateľ zamestnancovi zrazí len vtedy, ak presahuje sumu 5 , a to najneskôr do konca roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Ak však v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok a zamestnanec chce venovať 2 %, resp. 3 % dane, musí mu zamestnávateľ zraziť nedoplatok v akejkoľvek výške (aj 0,01 €), a to už do 30. apríla, čo v praxi znamená najneskôr v zúčtovaní mzdy za marec a vždy pred tým, ako zamestnancovi vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50.

V prípade, ak v ročnom zúčtovaní vyšiel daňový bonus na vyplatenie a súčasne daňový nedoplatok do 5 €, obe sumy sa navzájom započítajú, čiže zamestnancovi sa vyplatí suma daňového bonusu znížená o daňový nedoplatok.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.