ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Viac  na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Daňovník - zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (čo znamená, že nemusí sám podávať daňové priznanie), ak:

  • v príslušnom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (len príjmy podľa § 5 ZDP)... Pozor, podľa výkladu Finančnej správy SR na to, aby mohol zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí mať u zamestnávateľa za príslušný rok kladný zdaniteľný príjem,
  • v príslušnom roku okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43 ZDP (daň zrážkou), pričom si pri nich neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (neuplatnil si ich „oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane),
  • je daňový rezident SR, pričom nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, ale s tým, že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti, ktoré plynú zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie),
  • včas (do 15.2. nasledujúceho roka) požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne najneskôr v tomto termíne predložil zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania (potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 ZDP).

*

Pokračovanie ...

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.