ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Viac  na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Po skončení roka je povinnosťou zamestnávateľa vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie v súlade s § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Zamestnávateľ nemôže vykonať ročné zúčtovanie tým zamestnancom, ktorí sú povinní sami podať daňové priznanie fyzickej osoby.

Podľa § 32 ZDP daňové priznanie je povinný podať:

1. Daňovník, ktorý dosiahol za príslušný rok zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka, pričom okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol aj iné zdaniteľné príjmy (podľa § 6 až 8 ZDP), ktoré nie sú oslobodené od dane a neboli vysporiadané zrážkovou daňou.

Pre rok 2023 je to suma 50 % zo 4922,82 € = 2461,41 €.

Poznámka: Posudzuje sa zdaniteľný príjem - nie základ dane.

Pri posudzovaní uvedeného limitu sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň), ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods.7.

*

Pokračovanie...

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.