Zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie v rokoch 2024 - 2027

Témy: zdravotné poistenie,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

V Čl. XII sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

*

Podľa § 38ezg ods. 4 sa sadzby poistného na zdravotné poistenie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027 zvyšujú nasledovne:

 

  • SZČO z doterajších 14 % na 15 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím z doterajších 7 % na 7,5 %,
  • zamestnávateľ z doterajších 10 % na 11 %, za zamestnanca, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, z doterajších 5 % na 5,5 %,
  • samoplatiteľ z doterajších 14 % na 15 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím z doterajších 7 % na 7,5 %,
  • z príjmov podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov z doterajších 14 % na 15 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím z doterajších 7 % na 7,5 %.

 

Zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľov sa prejaví aj vo zvýšení minimálneho poistného zamestnanca, viď:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1043

*

Poznámka: Nezvyšuje sa sadzba poistného:

  • zamestnanca, zostávajú doterajšie 4 %, v prípade zamestnanca, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, sú to naďalej 2 %,
  • z podielov na zisku (dividend) vyplatených za rok 2011 - 2016, sadzba 14 % zostáva platná naďalej.

*

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.