Minimálna daň právnickej osoby od roku 2024

Témy: daň z príjmov,zmeny 2024

Dňa 4.12.2023 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Súčasťou návrhu je Čl. VI., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Súčasťou je návrh nového § 46b, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza minimálna daň právnickej osoby.

Národná rada SR sa návrhom zákona bude v skrátenom legislatívnom konaní zaoberať na svojej riadnej schôdzi, ktorá začne 6. decembra 2023.

*

... pokračovanie v časti určenej pre predplatiteľov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.