ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 20.1.2024)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

Zamestnanci, ktorí chcú a môžu (spĺňajú zákonom stanovené podmienky) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia do 15. februára podľa § 38 ods. 1 zákona vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti...".

Už od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanci musia do 15. februára k „Žiadosti“ doložiť všetky požadované doklady a „Potvrdenia“ od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Vzor „Žiadosti“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

*

Dňa 24.11.2023 FR SR na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu č. 31/DZPaU/2023/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Link: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2023/2023.11.24_031_DZPaU_2023_I.pdf

Podľa tejto informácie FR SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje za zdaňovacie obdobie 2023 nový vzor tlačiva s kódom ŽIA38v2023.

*

Dňa 22.12.2023 MF SR na svojej webovej stránke v časti "Finančný spravodajca (2023)" uverejnilo Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018706/2023-721 o vydaní informácie k postupu pri vypĺňaní tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023. Link:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/17/Oznamenie-Ministerstva-financii-SR-k-postupu-pri-vyplnani-tlaciv-v-nadvaznosti-na-zavedenie-danoveho-bonusu-zo-zvysenia-zaplatenej-splatky-uveru-za-2023.pdf

*

Súčasťou "Oznámenia" je "Informácia k postupu pri vypĺňaní tlačív v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru 2023". Link:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/Informacia-k-postupu-pri-vyplnani-tlaciv-v-nadvaznosti-na-zavedenie-danoveho-bonusu-zo-zvysenia-zaplatenej-splatky-uveru-2023.pdf

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.