ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2024

*

Podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „Prehľad“), a to v lehote podľa § 49 ods. 2, teda do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 
*
 
Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 19.10.2023 určilo pre rok 2024 nový vzor tlačiva "Prehľad" pod kódom PREHLADv24, resp. MF/013999/2023-721

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

Súčasťou tlačiva je aj poučenie na vyplnenie prehľadu, ktoré nájdete na vyššie uvedenom linku.

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti rokom 2019 - 2023.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.