ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (akt. 21.1.2024)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

V lehote do 30. apríla je zamestnávateľ povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“).

*

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 19.10.2023 určilo za rok 2023 nový vzor tlačiva "Hlásenie" pod kódom HLASENIEv23, resp. MF/013999/2023-721.

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

Súčasťou tlačiva je aj poučenie na vyplnenie hlásenia, ktoré nájdete na vyššie uvedenom linku.

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.