ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (akt. 20.1.2024)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

V termíne do 31. marca je zamestnávateľ povinný podľa § 38 ods. 6 zákona vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom.

Pretože 31. marec 2024 pripadol na Veľkonočnú nedeľu, termín na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 sa posúva na utorok 2. apríla 2024.

Poznámka: Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

*

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 20.10.2023 určilo za rok 2023 nový vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie" pod kódom MF/013999/2023-721.

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022, rozbor jednotlivých položiek tlačiva.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.