13. dôchodok v roku 2023 (akt. 26.11.2023)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2023

*

Od roku 2020 majú poberatelia starobných dôchodkov nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

*

TRINÁSTY DÔCHODOK V NOVEMBRI 2023

Kto má nárok na 13. dôchodok v novembri 2023

Nárok na 13. dôchodok v novembri 2023 má podľa § 2 zákona poberateľ dôchodku (napríklad starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku), ktorý má nárok na výplatu svojho "riadneho" dôchodku v novembri 2023.

Podľa § 6 ods. 1 zákona sa 13. dôchodok vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti jeho "riadneho" dôchodku (napríklad starobného dôchodku) v novembri 2023.

*

Suma 13. dôchodku v novembri 2023

Výška 13. dôchodku v novembri 2023 je naďalej v rozmedzí od 50 eur do 300 €.

*

Na 13. dôchodok v plnej sume 300 € má nárok dôchodca, ktorý poberá dôchodok najviac vo výške životného minima, ktoré je platné od 1. júla 2023. Suma životného minima platná od 1. júla 2023 je 268,88 €.

Na 13. dôchodok v najnižšej možnej sume 50 € má nárok dôchodca, ktorý poberá dôchodok 963,33 € a vyšší.

*

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v rozmedzí od 268,89 € do 963,32 € má nárok na 13. dôchodok za rok 2023 vo výške podľa vzorca:

13. dôchodok = 300 € – 0,36 * ("riadny" dôchodok – 268,88 €) ... výsledok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Do sumy "riadneho" dôchodku sa započítajú sumy všetkých dôchodkov, ktoré dôchodca poberá, vrátane obdobných dôchodkov poberaných zo zahraničia, najmä:

  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok,
  • vdovský a vdovecký dôchodok,
  • sirotský dôchodok,
  • sociálny dôchodok,
  • výsluhové dôchodky,
  • vyrovnávací príplatok,
  • dôchodok z II. piliera.

*

Príklad

Pán Stanislav poberá starobný dôchodok vo výške 593,80 €.

Pán Stanislav dostane vo výplatnom termíne za november 2023 svoj 13. dôchodok vo výške:

300 – 0,36 * (593,80 – 268,88) = 183,03 €

*

Príklad

Pani Anna požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku od 30. novembra 2023. Sociálna poisťovňa jej v marci 2024 zašle rozhodnutie, podľa ktorého jej s účinnosťou od 30. novembra 2023 priznáva predčasný starobný dôchodok vo výške 644,20 €.

Pani Anna bude mať v najbližšom výplatnom termíne po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku doplatené sumy dôchodku, a to od 30. novembra 2023.

Sociálna poisťovňa jej vyplatí aj 13. dôchodok za rok 2023, a to vo výške 164,89 €.

*

Kalkulačka na výpočet sumy 13. dôchodku v novembri na webe Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/kalkulacky/kalkulacky-pre-dochodcov/kalkulacka-na-vypocet-13-dochodku

*

TRINÁSTY DÔCHODOK V DECEMBRI 2023

Dňa 22. novembra 2023 NR SR schválila zákon č. 443/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

Trinásty dôchodok v decembri 2023 sa vyplatí v jednotnej výške 300 €.

Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má podľa § 14 ods. 1 zákona poberateľ dôchodku podľa § 2 zákona (napríklad starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku), ktorý má nárok na výplatu svojho "riadneho" dôchodku v decembri 2023.

Podľa § 14 ods. 3 zákona sa 13. dôchodok v decembri 2023 vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti jeho "riadneho" dôchodku (napríklad starobného dôchodku) v decembri 2023.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 21 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.