Valorizácia starobných dôchodkov v rokoch 2006 - 2025 (aktualizované 11.6.2024)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny

*

Rok

 Valorizácia

Dôchodok priznaný v roku 2005 vo výške 300 €

 Inflácia (od r. 2018 "dôchodcovská") Priemerná mzda v € Medziročný rast priemernej mzdy
2006  + 5,95 % 317,90 + 4,5 % 623 + 8,6 %
2007  + 6,25 % 337,80 + 1,9 % 669 + 7,4 %
2008  + 5,0 % 354,70  + 3,9 % 723 + 8,0 %
2009  + 6,95 % 379,40 + 0,9 % 745 + 3,0 %
2010  + 3,05 % 391 + 1,0 % 769 + 3,2 %
2011  + 1,8 % 398,10 + 3,9 % 786 + 2,2 %
2012  + 3,3 % 411,30 + 3,6 % 805 + 2,4 %
2013
 + 11,20 €
422,50
+ 1,4 % 824 + 2,4 %
2014  + 8,80 € 431,30 - 0,1 % 858 + 4,1 %
2015  + 5,20 € 436,50 - 0,3 % 883 + 2,9 %
2016  + 1,90 € 438,40 - 0,5 % 912 + 3,3 %
2017  + 8,20 € 446,60 + 1,3 % 954 + 4,6 %
2018  + 0,8 % a súčasne najmenej o 8,40 € 455  + 0,8 % 1013 + 6,2 %
2019  + 2,6 % a súčasne najmenej o 8,70 € 466,90  + 2,6 % 1092 + 7,8 %
2020  + 2,9 % a súčasne najmenej o 9 € 480,50  + 2,9 % 1133 + 3,8 %
2021  + 2,6 % a súčasne najmenej o 9,40 € 493  + 2,6 % 1211 + 6,9 %
2022  + 1,3 % 499,50  + 1,3 % 1304 + 7,7 %
2023  + 11,8 % (k 1.1.2023) a + 10,6 % (k 1.7.2023) 617,80  + 11,8 % a + 10,6 % 1430  + 9,7 %
2024 + 3,6 % (+ 14,5 % novopriznané) 640,10 + 3,6 % 1560 (odhad) + 9 % (odhad)
2025 + max. 2 % (odhad) - + max. 2 % (odhad) - -

*

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách. Euro sa stalo zákonným platidlom na Slovensku od 1.1.2009 pri kurze 1 euro = 30,126 Sk.

V treťom stĺpci tabuľky je príklad postupného rastu starobného dôchodku, ktorý bol v roku 2005 vo výške 300 € - v roku 2024 je vo výške 640,10 €, čo je 2,13-násobok pôvodnej sumy.

Na porovnanie, priemerná mzda, ktorá bola v roku 2005 vo výške 573 €, bude v roku 2024 vo výške odhadom 1560 €, čo je 2,72-násobok sumy z roku 2005.

*

Poznámky:

V rokoch 2006 až 2012 sa starobné dôchodky valorizovali o percento určené ako priemer medziročného rastu priemernej mzdy a medziročného rastu cien (inflácie).

V rokoch 2013 až 2016 sa starobné dôchodky valorizovali o sumu určenú príslušným percentom z vtedy zistenej priemernej sumy starobného dôchodku.

V roku 2017 sa starobné dôchodky valorizovali o sumu určenú ako 2 % z vtedy zistenej priemernej sumy starobného dôchodku.

V rokoch 2018 až 2021 sa starobné dôchodky valorizovali o dôchodcovskú infláciu, najmenej však o sumu určenú ako 2 % z vtedy zistenej priemernej sumy starobného dôchodku.

Od roku 2022 sa starobné dôchodky valorizujú o dôchodcovskú infláciu.

V roku 2023 sa starobné dôchodky valorizovali dvakrát, a to z dôvodu prudkej dôchodcovskej inflácie.

V roku 2024 sa dôchodky priznané pred 1.1.2024 valorizovali o 3,6 %, dôchodky priznané počas roka 2024 sa valorizovali o 14,5 %.

V roku 2025 odhadujem valorizáciu maximálne o 2 % - z dôvodu poklesu dôchodcovskej inflácie v jarných mesiacoch roka 2024 pod hranicu 2 %.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.