Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže byť pre občana výhodné najmä v prípadoch, kedy mu hrozí, že nezíska požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Avšak pre občana, ktorý nárok na starobný, resp. invalidný dôchodok má, pretože získal dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia, v zásade platí, že snažiť sa o vyšší starobný dôchodok cestou dobrovoľného dôchodkového poistenia výhodné nie je. Viac v kapitole 2.7.

*

Dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie

Zákon o sociálnom poistení umožňuje dodatočné doplatenie poistného na dôchodkové poistenie za doby prerušenia povinného dôchodkového poistenia, dobu v zamestnaní s odvodovou úľavou, dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia na strednej a vysokej škole. Táto možnosť môže byť výhodná, ak si občan potrebuje doplniť požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre získanie nároku na dôchodok alebo pre zvýšenie dôchodku. A to najmä pri invalidných dôchodkoch. Viac v kapitole 2.8.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode