Zákonník práce 2017/2018 (3 dni), Bratislava 17.10.2017

17.-18.-19.10.2017

Hotel Saffron, Radlinského 27

Cena: 252,00 EUR

kód:20171017

Semináre - Zákonník práce 2017/2018

vypredané

Počas trojdňového seminára s lektorom Jozefom Mihálom prejdeme pokojne a systematicky kľúčové ustanovenia Zákonníka práce. V priebehu celého podujatia môžete klásť lektorovi vaše otázky.

Termín:

Bratislava, hotel Saffron   17.-18.-19.10.2017            VS 20171017

Program:

(začiatok každý deň o 9:00, predpokladané ukončenie o 15:00)

Prvý deň:

 1. Závislá práca

- pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu

- spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...

- nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 1. Všeobecné ustanovenia

- zamestnávateľ a zamestnanec

- zástupcovia zamestnancov

- zákaz diskriminácie, ochrana osobných práv zamestnanca

 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

- zamestnávanie občanov iných členských krajín

- zamestnávanie občanov tretích krajín

- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

Druhý deň:

 1. Pracovný pomer

- predzmluvné vzťahy

- obsah pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky)

- skúšobná doba

- pracovný pomer na dobu určitú

- pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto

- domácka práca

- skončenie pracovného pomeru

 1. Dočasné pridelenie zamestnanca

- ADZ podľa zákona o službách zamestnanosti

- pracovné zmluvy v ADZ, dohody o dočasnom pridelení

- doba dočasného pridelenia

- užívateľský zamestnávateľ práva a povinnosti

- pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov

 1. Pracovný čas

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie

- konto pracovného času

- pružný pracovný čas

- práca nadčas

- prestávky v práci

- doba odpočinku

Tretí deň:

 1. Dovolenka

- určenie nároku na dovolenku, krátenie dovolenky

- čerpanie dovolenky, „celozávodná“ dovolenka

 1. Mzda a priemerný zárobok

- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

- výpočet priemerného zárobku

- povinné príplatky

- náhrada mzdy

 1. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

- všeobecné zásady

- dohoda o vykonaní práce

- dohoda o brigádnickej práci študentov

- dohoda o pracovnej činnosti

 1. Informácia o pripravovaných leg. zmenách pre rok 2018

*

Cena

252 eur s DPH (210 eur bez DPH) štandardná cena

234 eur s DPH (195 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

Účasť na jednotlivých dňoch nie je možná.

*

V cene sú zahrnuté publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, bohaté občerstvenie a obed.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál a ďalšie publikácie vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na podujatí. Ďakujeme za Váš záujem.