Webinár ,,Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni,,, Webinár 23.11.2020

Cena: 84,00 EUR

kód:20201123

Semináre - Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni

posledné miesta

Trvanie: 9:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 15 min. prestávky.

Cena: 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Materská":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

webinár sa zaznamenáva a vy máte po jeho skončení  celý jeden týždeň záznam k dispozícii. Môžete si tak opakovane pozrieť pasáže, ktoré ste možno v živom prenose zmeškali, či prepočuli.  

*

Program:

1. Projekt "Prvá pomoc" počas druhej vlny Korony

 • inovovaný projekt "Prvá pomoc plus", novinky prijaté od októbra 2020, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest v druhej polovici roka 2020 a výhľad na rok 2021
 • ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 1, 3A a 3B

2. Zákonník práce v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie

 • dokedy je náhrada mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa znížená na 80%?
 • predlžovanie pracovných zmlúv na dobu určitú v čase pandémie

3. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • nové príplatky ku mzde
 • zmeny pri 13. a 14. plate

4. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri homeworkingu
 • rozšírenie možností vyplácať finančný príspevok na stravovanie
 • ďalšie pripravované novinky

5. Zmeny v zákone o dani z príjmov

 • príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane, na čo si dať pozor
 • zmeny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

6. Zníženie dôchodkového veku od 1. januára 2021

 • ženy ročníky 1956 až 1965, ktorá vychovali deti
 • vyplatenie jednorazového doplatku k dôchodku - prečo, komu, v akej výške?
 • zmeny v minimálnych dôchodkoch

7. Pandemické ošetrovné a rodičovské príspevky

 • zmeny na jeseň 2020

8. Tehotenské

 • informácia o novej dávke pre tehotné zamestnankyne

9. Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

 • vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
 • balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia, tzv. podnikateľské kilečko

*

Pracovné materiály k online semináru dostanete mailom v pdf formáte.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získal pracovný materiál pred školením a bude mu poslaný prístup k videozáznamu z podujatia.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme mailom, prípadne poštou.

Relia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny.