Vysielanie zamestnancov od 30.7.2020 + "Podnikateľské kilečko", Webinár 28.07.2020

Cena: 78,00 EUR

kód:20200728

Semináre - Webináre

Objednaj
dostupné

Trvanie: 9:00 - 14:00 (resp. do zodpovedania otázok), v tom 30 min obedná prestávka  + 2 kratšie prestávky.

Program

  1. Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

- podrobná rekapitulácia pravidiel platných do 29.7.2020

- podrobný komentár k zmenám vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica

- pracovné a mzdové podmienky v Českej republike, Nemecku a Rakúsku

  1. Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia

- tzv. podnikateľské kilečko

- vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia

- komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

  1. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

- zmeny prijaté v období pandémie

  • príspevky "Prvá pomoc" na udržanie pracovných miest

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS


Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získal pracovný materiál pred školením a bude mu poslaný prístup k videozáznamu z podujatia.